Minőségirányítási rendszerünk megújult

Nyomtatás

2017. augusztus 8.

Már az előző év során hitet tettünk minőségirányítási rendszerünk megújítása, az új ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015) szabvány elveinek és fogalomrendszerének alkalmazása mellett.

Minőségirányítási megbízottunk elvégezte az EMT Zrt. "Átállás az ISO 9001:2015 szabványra" tárgyú képzését, és már tavalyi évben hozzálátott, hogy a társaság folyamatait, eljárásrendjét és a minőségügyi dokumentumokat az új szabvány szellemében átalakítsa.

A minőségirányítási rendszerünk átalakítása, bevezetése és a társaság alkalmazottainak oktatása megtörtént, egy külső szakértő lefolytatta a rendszer belső auditját és június végén sor került a MIR új szabvány szerinti auditjára. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Centromatic Kft. a dokumentált irányítási rendszerében az ISO 9001:2015 szabvány elvei szerint megfogalmazott követelményeket a gyakorlati tevékenységében megfelelően teljesíti.

Az EMT Zrt. és az NQA által kiadott tanúsító okiratok 2020. augusztus 1-ig érvényesek.

EMT tanúsítvány 

 

Saturday the 25th - Free Joomla Template. Custom text here
Copyright -

©