Magunkról

Nyomtatás

Bemutatkozás

 

A CENTROMATIC Ipari Irányítástechnikai és Informatikai Mérnökiroda Kft. a Villamosenergiaipari Kutatóintézet zrt. Irányítástechnikai Projektje szakmai utódszervezeteként alakult 2009-ben. A Társaság megalakulását az tette szükségessé, hogy az elődszervezet szakmai működését beszűntette és a hagyományos szakterületeken végzett tevékenységeket az Intézet dolgozói által alapított gazdasági társaságok folytatták tovább.

 

A társaság alapítói az elmúlt három évtizedben részt vettek a VEIKI Irányítástechnikai Projektje összes tevékenységében, melyek kiterjedtek a villamosenergiarendszer-irányítás országos és helyi szintű feladataira. Kezdetektől fogva részt vállaltak a korszerű irányítástechnikai eszközök, módszerek és eljárások bevezetésében, alkalmazásában.

2019-től társaságunk kétfős mérnökirodaként folytatja tovább tevékenységét.

 

 

A Társaság tevékenysége

 

Társaságunk tevékenységi körének legnagyobb részét az erőművi irányítástechnikai rendszerek – a villamos technológiai és kalorikus technológiai rendszerek egyaránt – koncepcionálása, kifejlesztése és megvalósítása alkotják. Munkánkkal hozzá kívánunk járulni az irányított technológiai folyamatok:

 • nagyobb üzembiztonságához,
 • költséghatékonyabb működtetéséhez,
 • környezetkímélőbb üzeméhez.

 

Társaságunk tevékenységi köre kiterjed az energetikai irányítási rendszerek elemzési, modellezési és szakértői feladataira, valamint energetikai kereskedelmi tevékenységeket támogató szoftver rendszerek fejlesztésére is.

 

Társaságunk tevékenysége során mindenkor a megrendelők elvárásait valamint a szabványok, az üzembiztonság és a környezetvédelem követelményeit tartja szem előtt. Rendszer integrációs tevékenységünk során felelősséget vállalunk a különböző beszállítók részrendszereiből álló rendszer egészének hibamentes működéséért.

 

Megrendelőink igényeit magas színvonalon, korszerű eszközökkel és minél nagyobb rugalmassággal igyekszünk kielégíteni, ezért fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink mindig naprakész szakmai ismeretekkel és széles szakmai kitekintéssel rendelkezzenek.

 

Fő tevékenységi területek

 

 • Erőművi villamos technológiai irányítási rendszerek;
 • Csomóponti szabályozás és gerjesztés-szabályozás;
 • Hatásos teljesítmény optimális elosztása;
 • Kazánirányítás és égésvezérlés biztonsági vezérlőkkel;
 • Irányítástechnikai rendszerek koncepcionálása, rendszer integráció;
 • Szabályozási körök matematikai modellezése, optimális hangolása;
 • Villamosenergia-kereskedelmet támogató szoftverek fejlesztése;
 • Az energiaiparban alkalmazott irányítástechnikai és informatikai tevékenységgel kapcsolatos kutatási, fejlesztési tevékenység. 

  

Minőségirányítás

 

Társaságunk a Paksi Atomerőmű minősített beszállítója, tevékenységünket az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint bevezetett minőségirányítási rendszer keretében folytatjuk. Rendelkezünk  a Paksi Atomerőmű ABOS 3 biztonsági osztályba soroló tanúsítványával.

      Referenciák   Referenciák

 

 • Csomóponti szabályozás és gerjesztés-szabályozás:
  • Dunamenti Erőmű (Százhalombatta): 120 kV-os és 220 kV-os gyűjtősínek feszültség- és meddőteljesítmény-szabályozása (max 4-4 csomópont), MAVIR alapjel követése, 11 generátor gerjesztés-szabályozásának felügyelete
  • Paksi Atomerőmű: 400 kV-os gyűjtősín feszültség- és meddőteljesítmény-szabályozása (max 4 csomópont), MAVIR alapjel követése, 8 generátor gerjesztés-szabályozásának felügyelete
 • Erőművi villamos technológiai irányítási rendszerek:
  • Dunamenti Erőmű: generátor-segédüzem, 6 és 10 kV-os elosztók, 0.4 kV-os elosztók, egyenáramú elsztók, közösüzemi elosztók, erőművi segédüzemi elosztók felügyelete, generátor- és transzformátor-védelmi adatgyűjtés
  • Paksi Atomerőmű: generátor- és transzformátor-védelmi adatgyűjtés
 • Hatásos teljesítmény optimális elosztása:
  • Dunamenti Erőmű: 10 generátor ill. három független generátor-csoport optimális hatásosteljesítmény-elosztása, MAVIR-alapjel követése, turbinaszabályozók felügyelete
 • Fokozott biztonsági előírásokat (SIL-3) igénylő ipari folyamatok irányítása:
  • Borsodi Hőerőmű (Berente): Fluidágyas biomassza-kazánok (2 kazán) égővezérlése és kazánvédelme
 • Komplex irányítástechnikai feladatok megoldása együttműködő biztonsági vezérlővel és hagyományos PLC-vel:
  • Borsodi Hőerőmű: Fluidágyas biomassza-kazánok (2 kazán) kazántechnológiai folyamatainak (6-6 szabályozó kör) irányítása
 • Irányítástechnikai folyamatok koncepcionálása, rendszerintegráció:
  • Dunamenti Erőmű: Városfűtés koncepciójának kidolgozása, beintegrálása a hatásosteljesítmény-elosztó rendszerbe
  • Dunai Vasmű (Dunaújváros): Városfűtés rendszertervének elkészítése és modellezése
  • Csepeli Papírgyár: Kazánrekonstrukcióhoz kapcsolódó kazántechnológiai irányítási rendszer kiviteli terveinek elkészítése
 • Szabályozási körök matematikai modellezése, optimális hangolása:
  • Paksi Atomerőmű: Gerjesztésrekonstrukció kapcsán a gerjesztés-szabályozó és PSS modellezése és hangolása
  • (Paksi Atomerőmű: Erőmű-bővítés [Lévai projekt] kapcsán a generátorok meddőteljesítmény- és sínfeszültség-tartományának kijelölése)
 • Villamosenergia-kereskedelmet támogató szoftverek fejlesztése:
  • MOL Nyrt: Villamos menetrend-adó szoftver kifejlesztése
Saturday the 25th - Free Joomla Template. Custom text here
Copyright -

©